Veenhuizen Gereformeerde kerk

Kerk.
Deze kerk werd gesticht 16 september 1920. Gebouw: Protestantse Gestichtskerk. De kerk bestaat niet meer als zelfstandige gemeente (combinatie met Een en Norg), men kerkt tegenwoordig alleen in de koepelkerk.


Foto Beeldbank Drents Archief


Foto Beeldbank Drents Archief

Orgel.
1920: Instituering van de gemeente; men kerkt aanvankelijk 's morgens in het gymnastieklokaal van Veenhuizen I (als begeleiding gebruikt men een harmonium van de Ned. Herv. Evangelisatie) en 's avonds in de Koepelkerk. (02)

1923-1937: Op 1 juli ingebruikneming van een eigen kerkgebouw, voorzien van een pijporgel. Het is gekocht van de Gereformeerde kerk te Broek onder Akkerwoude, alwaar het al lange tijd ongebruikt had gestaan. 
De aankoopsom was f. 200,- De kosten van restauratie en plaatsing door H. Thijs ("Mr. Orgelmaker te Harendermolen") bedroegen f. 270,-.
Daarna zo nu en dan een stembeurt, o.a. in 1931 door J. Meek (Assen) voor f. 25,- Daarna onderhoud door D. Nauta (Groningen) met in 1932, 1935 en 1937 reparaties.
Reeds in 1932 vragen of men niet beter een ander orgel kan aanschaffen; voorlopig (?) niet doorgegaan, gezien de opdracht die gegeven is tot het doen van reparaties. (02)

Dispositie opgetekend door ds. G.Assies: (01)

Prestant 8’
Holpijp 8’
Prestant 4’
Fluit 4’
Quint 3’ disc
Octaaf 2’


Provinciale Drentsche en Asser courant 07-07-1923

Bronvermelding:
  1. Deze dispositie naar een kleine dispositie verzameling van Ds. G. Assies. Sinds 1-9-1968 predikant te Emmen-Angelslo. Wie het orgel vervaardigde is niet bekend.
  2. Onderzoek door Victor Timmer uit Leek uitgaande van de archivalia gedeponeerd te Assen (Rijksarchief) De jongste archiefstukken zijn nog niet onderzocht. Hiervoor is eerst toestemming van de kerkenraad nodig.
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php/Veenhuizen,_Hoofdweg_/_Kerklaan_-_Gereformeerde_Kerk_(1923_-_%3F%3F%3F%3F)