Steenwijksmoer, Rooms-Katholieke kerk


Foto Geert Jan Pottjewijd


Geschiedenis:
Steenwijksmoer is ontstaan aan het eind van de 18e eeuw. De naam geeft aan dat het bestond uit "moer" (is oude naam voor veen) van de Heren van Steenwijk van het landgoed "de Groote Scheere" op de grens van Coevorden en Gramsbergen.
De bevolking is grotendeels Katholiek en behoorde tot 1932 bij de parochie Coevorden. Generaties lang bezochten ze trouw de R.K kerk in de stad, enkelen per koets, de meesten te voet over slechte of over niet bestaande wegen.
Dezelfde gang moesten ook wekelijks de schoolkinderen maken, die de openbare school bezochten, maar hun katechismus-lessen moesten ze halen in Coevorden en niet te vergeten de nieuw geborenen, die volgens toen Katholiek voorschrift direct na de geboorte gedoopt moesten worden.
De nog steeds tot de verbeelding sprekende pastoor Slosser werd in 1930 door de bisschop tot bouwpastoor aangesteld. Hij was een krachtige persoonlijkheid, harde werker en aartsbedelaar. Na meer dan 80 bedelpreken in verschillende kerken en tienduizenden bedelbrieven, had hij ondanks de toen heersende crisis de financiŽle touwtjes gauw aan elkaar en verrees in korte tijd (1932) een eigen kerk met daarbij een grote pastorie en hoofdenwoning (totale bouwkosten f 79.820,-)
Ook kreeg de nieuwe parochie een eigen kerkhof en een jaar later konden ook de kinderen, die verspreid waren over verschillende scholen, naar hun eigen Katholieke school. Hiermee had de nieuwe pastoor alle schaapjes onder zijn hoede, ongeveer 725 stuks.
Slosser had grote verwachtingen voor de toekomst van de parochie. Als hem gewezen werd op de grootte van de kerk en pastorie dan was zijn antwoord: Wacht maar, dit wordt een parochie met drie kapelaans".
Die verwachtingen baseerde hij op de ontginningen van Dalerpeel en Nieuw-Zwinderen en op de eerste olie- en gasvondsten in de omgeving. Zijn verwachtingen werden echter niet bewaarheid.
Tot ongeveer 1960 groeide de parochie tot zo'n 1400 leden met een maximaal aantal schoolleerlingen tot 245.
Door de geringe woningtoewijzing in de naoorlogse jaren, waardoor veel jongeren vertrokken, en de gezinsverdunning, liep het aantal parochianen gestaag terug tot nu 775 parochianen en moet Steenwijksmoer de pastoor nu delen met de moederparochie Coevorden.
Gedurende de 37 jaren, die pastoor Slosser zijn parochie gerund heeft, heeft hij vele verfraaiingen laten aanbrengen; heiligenbeelden, muurschilderingen, Drents wapen op de buitengevel, beeldengroep voor de kerk, Calvariegroep en Lourdesgroep op het kerkhof, verwarming, luidklokken, een geluidsinstallatie, orgel en torenuurwerk.
Het dorp Steenwijksmoer, dat zich na 1932 sterk ontwikkelde door de komst van een 10-tal winkels (die inmiddels weer grotendeels verdwenen zijn) heeft een uitgebreid verenigingsleven met goede sportvoorzieningen en dorpshuis, waardoor het er goed wonen is.

Kerk:
De kerk is een ontwerp van architect J. van Dongen uit Apeldoorn en gebouwd door de gebroeders Broring uit Stadskanaal, en biedt ruim plaats aan 500 gelovigen.
De R.K. kerk in Assen is duidelijk zichtbaar van dezelfde architect maar van kleiner formaat.
Naast het grote portaal bevindt zich een klein portaal en opgang naar het zangkoor (gezien vanuit de kerk). Waardoor het ontsnappen van koorzangers tijdens de preek hierdoor voorkomen is, aldus een artikel over de nieuwe kerk in het architectenblad uit 1932.
Achter in de kerk zijn twee devotiekapellen: rechts de kapel van de H. Franciscus, patroon van de kerk en links de kapel van Maria van Altijddurende bijstand en de doopkapel, waarin de doopvont die vroeger als voederbak gediend heeft.
De afscheiding tussen kerkruimte en priesterkoor wordt gevormd door een mooi gemetselde boog. Het priesterkoor biedt ruim plaats aan het hardstenen altaar met het tabernakel (achter mooie gordijntjes) en bekroond met engelen met kroon. Naast de grootte van de kerk en gedeeltelijk zichtbare kapconstructie, vallen het meest op de muurschilderingen en typerend voor de Katholieke kerk, de vele heiligen beelden en kruiswegstaties. Speciaal willen wij wijzen op de beide zijaltaren met de beelden van Maria en Jozef.
Het Mariabeeld is bij de ingebruikneming van de kerk aangeboden door de parochianen, terwijl het Jozefbeeld aangeboden werd door de aannemers en medewerkers om daarmee St. Jozef, de patroon van de timmerlieden, te eren. De muurschilderingen zijn van Ydema en Lelyveld. De schilderingen op de achterwand in het portaal stellen bijbelse taferelen voor.
De schilderingen aan de voorkant springen het meest in het oog. Centraal staat boven het altaar het laatste avondmaal uitgebeeld. Links aan de kant van het Maria-altaar vinden we het leven van Jezus uitgebeeld resp. de boodschap van de engelen aan Maria, Jezus' geboorte, doop in de Jordaan, Kruisigingen, verrijzenis en Pinksteren.
Rechts bij het Jozef-altaar zien we uitgebeeld de zeven sacramenten, die de Katholieke Kerk kent. Van boven af: doop, vormsel, biecht, communie, priesterschap, huwelijk en oliesel (sacrament der zieken). Achter in de kerk vinden wij de opgang naar het zangkoor, waar het pijporgel te zien is, aangeschaft in 1947.

Buiten de kerk:
- Lourdesgrot en Calvariegroep op het kerkhof
- Wapen van Drenthe (moeder en kind) op de voorgevel
- Beeldengroep in de voortuin
- Drentse kei, gesleept uit het veld achter de kerk
- Franciscusbank, op de hoek van het kerkbosje, t.g.v. 50-jarig bestaan van de kerk.

Bron: Boekje in de kerk n.a.v een kerkenpadroute