Nieuw-Buinen, Protestantse kerk (Voormalige Hervormde kerk)


1853: Bouw van een kerk

Provinciale Drentsche en Asser courant 02-07-1853


Links: Ansichtkaart Reliwiki (06)


Provinciale Drentsche en Asser courant 03-07-1877, Provinciale Drentsche en Asser courant 27-12-1877

1879: Op 14 april werd het door van Oeckelen gebouwde orgel in gebruik genomen. Op de achterzijde van het orgel is een bord geplaatst met de navolgende tekst:
"1879 Ingewijd den 14. April. Kerkvoogden H. Oosting voorzitter, J. Makking? Administratief secretaris, J. Copinga, P.F. Huls, J.A. Hulshof Notabelen, M. Oostingh, J.G. Gratama Hzn, A.J. Luder, H. Huisingh, G.A. Hoving, H.K. Hebels, J. Nijenhuis, B. Lambers. Gemaakt door van Oeckelen & Zn te Haren".


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-04-1879


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-04-1879Het nieuws van den dag : kleine courant 21-04-1879 (een deel uit de scan van Delpher is weg gevallen)


Provinciale Drentsche en Asser courant 23-05-1889


Provinciale Drentsche en Asser courant 23-11-1891

1901: Bericht uit de Hervormde Synode omtrent de situatie in Nieuw-Buinen


Handelingen der 86ste Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1901

1955: Afschrift van een brief van de kerkvoogdij uit februari aan de Hervormde Orgelcommissie. Ze willen het stemmen van het orgel bij de commissie beleggen. Ook willen ze graag sneel de reparatie van een toets die blijft hangen.
Het antwoord van de commissie is niet bekend. (07)

1960: Op 13 december een briefje van Mense Ruiter dat hij vergeten is de stembeurt van 24 juni in rekening te brengen. Het uitgevoerde onderhoud op 9 november is wel in rekening gebracht. (09)

1968: Door brand in de toren loopt het orgel grote waterschade op.

Nieuwsblad van het Noorden 14-05-1968

1970: Opdracht voor een restauratie gaat naar Mense Ruiter onder advies van Klaas Bolt. (01)


Foto (03)

1979: Restauratie door Mense Ruiter onder advies van Klaas Bolt (08)

2012/2014: Restauratie (02)

Bovenstaand artikel bevat een aantal fouten:
 -Bouwjaar is 1879
 -Adviseur is Stef Tuinstra
 -Restaurateur is Orgelmakerij Mense Ruiter uit Zuidwolde

Dispositie:
Bourdon 16' b/d
Prestant 8'
Salicionaal 8'
Holpijp 8'
Viola da Gamba 8'
Octaaf 4'
Spitsfluit 4'
Quintfluit 3'
Octaaf 2'
Trompet 8' b/d

Bronvermelding:

  1. Tijdschrift: Het Orgel 1970/04 blz 107
  2. Brochure: Groninger Orgelagenda 2011
  3. Boek: Het Nederlandse historische orgel 1878-1886 blz. 91-92
  4. Brochure: Groninger Orgelagenda 2011 Orgelrestauraties in 2012
  5. Brochure: Groninger Orgelagenda 2013 Orgelrestauraties in 2013-2014 door Stef Tuinsta
  6. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuw-Buinen,_Kerklaan_1_-_PKN_Nieuw-Buinen
  7. Archief Lambert Erné, Universiteit Utrecht
  8. Boek: Nieuwe Drentse Volksalmanak 1982 blz. 161
  9. Mense Ruiter oude archief