Nieuwlande, Hervormde kerk


Foto (04)

1932:
Orgel door M. Spiering uit Dordrecht (02)

1961: Brief van de Bouw- en restauratiecommissie van de Hervormde kerk aan de orgelcommissie van de Hervomde kerk omtrent de plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Er is f 25.000,- uitgetrokken voor verwarming, electriciteit en een electronisch orgel. De kerk wil graag advies omtrent plaatsing en aanschaf van een orgel. Op 15 augustus schrijft de Orgelcommissie aan de kerkvoogdij te Nieuwlande dat de kerkruimte geschikt lijkt voor kerkmuziek, mits men de goede materialen kiest voor de afwerking. Het plaatsen van een pijporgel (positief) op een balkon tegenover de preekstoel is goed mogelijk. De prijs ervoor is ca. f 7.500,-(06)

1963: Bouw van een nieuwe kerk. (01)


Foto Geert Jan Pottjewijd

199x: Nieuw elektronisch Johannes-orgel ter vervanging van een Hammond-orgel. (01

Bronvermelding:

  1. E-Mail van Bé van der Sleen d.d. 4-2-2007
  2. Het orgel mei 1932 29e jaargang nr. 8
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuwlande,_Brugstraat_8_-_Bethel
  4. www: https://www.facebook.com/pages/Oud-Nieuwlande/399559416781803
  5. www: http://www.hervormdegemeentenieuwlande.nl
  6. Archief Lambert Erné, Universiteit Utrecht

Foto's hieronder: Be van der Sleen