Meppel/Koekange, Huisorgel L. Adolf

1912: De orgelmaker K.P. van Ingen bouwt een pijporgel voor een nog onbekende klant.

Het originele naamplaatsje van K.P. van Ingen is nog aanwezig

1936/1937: Piet van Egmond koopt het instrument van de Bussumse organist Marks en stelt het op in zijn in 1936 betrokken woning aan de Hinlopenlaan in Naarden. De vroegere organist van de Grote Kerk in Naarden, Bob Stegenga, herinnerde zich de zondagmiddagen waarop Piet van Egmond met opengeslagen tuindeuren zijn orgel bespeelde. Dikwijls bleven voorbijgangers staan luisteren en sommigen namen zelfs een paardenstoeltje mee om op hun gemak van die 'openluchtconcerten' te kunnen genieten.
In 1940, toen Van Egmond naar Amsterdam verhuisde, liet hij het orgel tijdelijk opstellen in de kerk van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente aan de Kloveniersburgwal ('De Kloof') in Amsterdam, waar hij op dat moment organist was. Na zijn ontslag aldaar in 1941 werd het orgel in zijn toenmalige woning aan de Eerste Constantijn Huijgensstraat geplaatst. (03)

Foto: Archief Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum, Baarn.
Foto : Archief Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum, Baarn. Niet bekend is waar en wanneer deze foto is genomen.
 

1954: Piet van Egmond verkoop het instrument aan de Gereformeerde Gemeente te Zaandam. Het wordt daar geplaatst door de fa. Verweijs.

 1963: Het orgel wordt verbouwd door de fa. Koppejan te Ederveen. Het is nog niet geheel duidelijk of de beide zijtorens zijn bijgeplaatst in 1954 of in 1963.

Situatie te Zaandam
De fa. Koppejan voert de volgende wijzigingen door:

19xx: De Quintfluit 3' opgeschoven tot een terts 1 3/5'

Dispositie:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Salicionaal 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Roerfluit 4'    
Octaaf 4' Terts 1 3/5'    
Octaaf 2' Tremulant      
           

198x-2004: Het instrument wordt aangekocht door Dhr. L. Adolf die toen in Koekange woonde, maar inmiddels is verhuisd naar Meppel. (01) Dhr. Adolf heeft het orgel langzamerhand uitgebreid door het aankopen van pijpwerk uit diverse bronnen. Het orgel staat opgesteld in een apart daarvoor gemaakte nis in de huiskamer. Het instrument is qua verbouwing zo goed als gereed en al goed bespeelbaar.
De in Zaandam toegevoegde zijtorens zijn weer verwijderd en het orgel is qua front weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie.
In een later stadium meer informatie omtrent de verbouwing door dhr. Adolf.


De huidige dispositie van het instrument:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 3' Gamba 8' Bourdon 8'
Gemshoorn 2' Unda Maris 8' d Dulciaan 8'
Quint 2 2/3' Quintadeen 4'    
Mixtuur III        
Vox Humana 8' d        

2013: De zoon van dhr. Adolf biedt het instrument te koop aan via Markplaats (04)

Noten:

  1. Informatie uit E-mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
  2. Resterende informatie afkomstig uit een bezoek aan dhr L. Adolf d.d. 3 januari 2005
  3. Informatie Gerco Schaap via een E-Mail d.d. 5 januari 2005. Zie ook de biografie van Piet van Egmond door Gerco Schaap "Een leven voor muziek", pagina's 81/82. Utrecht, De Banier, 2003.
  4. Victor Timmer wees mij er op (24-04-2013) dat er instrument op www.marktplaats.nl te koop stond. (02-05-2013)
De windlade van het pedaal, met op de voorgrond de dulciaan 8' De windladen van manuaal I en II