Havelte, Hervormde kerk in de toren van de kerk

haveltet4.jpg (28255 bytes)

1986: Organist Cees Roubos schrijft op 3 april een brief aan de kerkvoogdij van Havelte of het mogelijk is op eigen kosten een orgel in de toren plaatsen. Het orgel zal 2 registers hebben, waarvan de pijpen uit de galmgaten van de toren steken.
Hij wil daar op zaterdagmiddagen concerten gaan geven. Het orgel zal worden gemaakt door de orgelmaker De Wit uit Nieuw-Vennep.

1988: Bouw door de orgelmaker de Wit uit Nieuw-Vennep van een chamadron in de toren van de Hervormde kerk.


Algemeen Dagblad 26-06-1992


Foto (02)

1996: Het technisch concept van het chamadron is nu zo gewijzigd dat het orgel op rails staat en de pijpen naar buiten kunnen worden geschoven als er wordt gespeeld.


Leeuwarder Courant 31 mei 2014

Wat is een chamadron?

Het Chamadron is een orgel met alleen tongwerken, opgesteld om buiten beluisterd te kunnen worden alsof er trompetspelers vanuit een toren spelen. Het instrument in de Havelter toren bestaat uit 50 koperen pijpen. De pijpen variren in lengte van10 tot 230 cm. De windlade met de pijpen staat gemonteerd op rails. Op deze manier kunnen de pijpen door de galmgaten van de toren worden geschoven als het instrument wordt bespeeld. Het instrument is gelijkzwevend gestemd op a' = 440 Hz. De stemming kan echter eenvoudig worden gewijzigd naar een oude niet gelijkzwevende stemming. Het orgel bestaat uit 1 manuaal en een aangehangen pedaal. De tractuur is electro-pneumatisch. Het manuaal heeft een omvang van C tot g''' en het pedaal loopt van B' tot f'. Dit is en toon meer dan de standaard-omvang. De naam "Chamadron" is afgeleid van het woord 'chamade', dat in de Spaans-Portugese orgelbouwtraditie staat voor de horizontale tongwerken op een orgel.

Cees Roubos, uitvinder van het Chamadron
Cornelis Roubos werd geboren in Leiden op 2 december 1955. Hij studeerde af als organist aan het conservatorium in Den Haag en deed daarna staatsexamen voor piano. Hij is organist van de hervormde kerk in Zweeloo en is begeleider van enkele koren in Zuid-Oost Drenthe. Hij is verbonden aan de "Musikschule Niedergrafschaft" in Uelsen (Duitsland) als orgel- en pianoleraar. Als jongen droomde hij van middeleeuwse "Toren-muziek". Deze muziek werd gespeeld door een aantal trompetters vanaf een toren en schalde zo over de stad. Door de bouw van het chamadron heeft hij deze droom in realiteit omgezet. Het orgel werd voor eigen rekening gebouwd en kostte meer dan een jaarsalaris. Vanaf 1988 bespeelt Cees zijn Chamadron ieder zaterdag van 16:00 tot 17:00. Het seizoen begint op een zaterdag in het voorjaar en eindigt op de laatste zaterdag van september. Het chamadron verrast de toerist met zijn muziek vanuit de galmgaten vanuit de oude Havelter toren. Het geluid van het instrument lijkt in de onderste octaven op een kromhoorn en roept de atmosfeer op van de oude middeleeuwse muziek. Middeleeuwse muziek voor blaasinstrumenten is dan ook bij uistek geschikt om op het instrument uit te voeren. Er wordt voortdurend gezocht naar voor het instrument geschikte muziek. Cees heeft muziek bewerkt voor het instrument en zelfs een compositie-opdracht verstrekt aan Johann Th. Lemckert, de organist van de St. Laurenskerk te Rotterdam

U kunt corresponderen met de stichting "Vrienden van het Chamadron".

Zie http://www.chamadron.nl  voor inlichtingen

De stichting is nog op zoek naar sponsors.

We zijn op zoek naar nieuwe composities van 2 tot 3 minuten

De volgende composities werden speciaal voor het chamadron vervaardigd.

Chamadron Johann Th. Lemckert (b. 1940) The Hague (NL)
Eventide Jaap Dragt (b.1930) Zwolle (NL)
Fanfare for the Chamadron Michael J. Starke (b. 1955) Portland (USA)
Air for the Chamadron Michael J. Starke (b. 1955) Portland (USA)
Amanecer Dorado/Golden Dawn Jack Gibson (b. 1950) Springfield (USA)
Trompetten en klaretten Folgert Zwaving (b. 1931) Hellendoorn (NL)
Chamadronade Dick Dijk (b. 1929) Roden (NL)

Bronvermelding:
  1. Tijdschrift: Het orgel 1996/09 Orgelbouwnieuws door Aart Bergwerff
  2. www: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Clemenskerk_%28Havelte%29
  3. www: http://www.chamadron.nl

 

 

Onderstaande foto's zijn gemaakt door de organist Dick Sanderman, die al enkele malen op dit instrument heeft geconcerteerd.
Ook heeft hij een compositie speciaal voor dit instrument vervaardigd.