Emmen, Gereformeerde Angeluskerk wijk Angelslo


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

1967: Op 20 mei 1967 wordt het door de Olde uit Enschede gebouwde orgel met een concert door de adviseur Piet Rippen in gebruik genomen.


1992: De kerk wordt gesloten vanwege verminderd kerkbezoek.
Op 10 april brengt de Orgelcommissie van de Hervormde kerk verslag uit over de staat van het orgel. (blz. 01, 02 en 03)

Foto (04)

Dispositie:
Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Gedekt 4' Prestant 8'
Octaaf 4' Quintfluit 2 2/3' Schalmei 4' 
Mixtuur III-IV Prestant 2'    
    Kromhoorn 8'    
Koppelingen: Manuaal I - Manuaal II, Manuaal I - Pedaal, Manuaal II - Pedaal 


Foto  vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

1993: Er wordt op 8 juni aan Reil gevraagd na te denken over het verplaatsen van het orgel uit de Ageluskerk naar de Schepershof in de Bargeres.
Reil gaf in een offerte d.d. 16 augustus (blz. 01, 02) over de overplaatsing de stand van zaken weer rond het orgel (05)
Het orgel wordt overgeplaatst naar de de Gereformeerde kerk "Schepershof" in de wijk Emmerhout. (01)

2007: De Angeluskerk wordt op 15-4-2007 door brand geheel verwoest. Het voormalige kerkgebouw was door branden en vernielingen al behoorlijk toegetakeld.
Buurtbewoners hebben zich jarenlang tevergeefs sterk gemaakt voor sloop van het verpauperde gebouw.
De brand bracht een mensenmassa op de been. Sommigen brachten hun kratje bier mee naar buiten om naar de uitslaande vlammen te kijken. "Laat maar uitbranden", viel overal te horen.
Enkele omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Voor hen was opvang geregeld, maar sommigen brachten de nacht door bij buren.
Omwonenden zijn ervan overtuigd dat de brand is aangestoken. Of de oorzaak ooit bekend wordt is twijfelachtig.
Het is volgens woordvoerder Dirk Neef van de politie nog maar de vraag of de technische recherche onderzoek gaat doen. (02)


Foto: Dagblad van het Noorden

Noten:
  1. Jaartal sluiting verkregen van Marcel Pelt via een E-mail d.d. za 25-11-00 16:23
  2. Artikel uit het Dagblad van het Noorden d.d. 15 april 2007 door Jan Anninga
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Emmen,_Leemkoelen_1_-_Angeluskerk (2014-03-15)
  4. www: http://www.jdeoldeorgelbouw.nl/orgels/1967-emmen-angelslo.html (2014-03-15)
  5. Archief Reil


Foto Reliwiki (03)