Coevorden Hervormde Evangelisatie

1932: Door het bestuur van de Vereniging voor Christelijke Belangen te Coevorden werd voor F2500,= een pneumatisch pijporgel aangeschaft. Het werd op 15 maart 1932 (03) besteld bij de firma A. S. J. Dekker te Goes en had de volgende dispositie:

Prestant 8'
Viola di Gamba 8' (onderste octaaf gecombineerd met de holpijp 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'
Woudfluit 2'

Superoctaafkoppel en Tremulant. Electrische windvoorziening.


De banier : staatkundig gereformeerd dagblad 21-03-1932, Goessche Courant | 1932 | 4 april 1932 | pagina 2

1948: Het orgel wordt verkocht aan de Geref. kerk te Gees, omdat de Hervormde Evangelisatie samengaat met de Hervormde kerk. (01) (02)

Noten:

  1. AHKC. Notulen Kerkvoogdij 15-12-1948; 22-12-1948 en 5-5-1949 handelen over de verkoop van het orgel van de Evangelisatie. Het Kerkorgel no 19/151.
  2. Brochure uit 1983 mbt. het orgel in de Gereformeerde kerk te Gees, uitgegeven door de Zending en Evangelisatie-commissie van de Gereformeerde kerk te Gees.
  3. Tijdschrift: het Orgel 2005/03 Twee werklijsten van orgelmakers uit de eerste helft van de 20e eeuw door Victor Timmer en Ton van Eck

266 (254) Ver E. Christelijke Belangen Coevorden
Besteld: 15 3 32 Aflevering: 4 weken
Nieuw pneumatisch orgel, 1 klavier, aangeh. Pedaal
Motor FOD I