Coevorden Hervormde Evangelisatie


Afbeelding Facebook Dick Blancke Oud Drenthe in Woord en Beeld 30-10-2023


1932: Door het bestuur van de Vereniging voor Christelijke Belangen te Coevorden werd voor f 2.500, een pneumatisch pijporgel aangeschaft.
Het werd op 15 maart 1932 (03) besteld bij de firma A. S. J. Dekker te Goes en had de volgende dispositie:

Prestant 8'
Viola di Gamba 8' (onderste octaaf gecombineerd met de holpijp 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'
Woudfluit 2'

Superoctaafkoppel en Tremulant. Electrische windvoorziening.

266 (254) Ver E. Christelijke Belangen Coevorden
Besteld: 15 3 32 Aflevering: 4 weken
Nieuw pneumatisch orgel, 1 klavier, aangeh. Pedaal
Motor FOD I
De banier : staatkundig gereformeerd dagblad 21-03-1932, Goessche Courant | 1932 | 4 april 1932 | pagina 2


Emmer courant 13-05-1932, Emmer courant 31-05-1932, 31-01-1933

1948: Het orgel wordt verkocht aan de Gereformeerde kerk te Gees. De de Hervormde Evangelisatie gaat samen met de Hervormde kerk in Coevorden. (01) (02)

Noten:

  1. AHKC. Notulen Kerkvoogdij 15-12-1948; 22-12-1948 en 5-5-1949 handelen over de verkoop van het orgel van de Evangelisatie. Het Kerkorgel no 19/151.
  2. Brochure uit 1983 mbt. het orgel in de Gereformeerde kerk te Gees, uitgegeven door de Zending en Evangelisatie-commissie van de Gereformeerde kerk te Gees.
  3. Tijdschrift: het Orgel 2005/03 Twee werklijsten van orgelmakers uit de eerste helft van de 20e eeuw door Victor Timmer en Ton van Eck