Bargercompascuum Harmoniummuseum

Informatie over dit museum is te vinden op de website van het museum: http://www.harmonium-museum.nl

In het tijdschrift "De Orgelvriend" van april 2016 stond een uitgebreid artikel bij de heropening van het museum in 2016. Zie PDF.

Het Groenewegenorgel van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk te Zuidwolde is aangekocht door de voorzitter van het Harmoniummuseum Jaap Bos en zal tijdelijk geplaatst worden in het Harmoniummuseum in het Veenpark te Bargercompascuum.
Later zal Rini Wimmenhove uit Hoogeveen het orgel  ombouwen tot een kabinetorgel voor in de huiskamer. (01)


Groenewegen-orgel in het harmoniummuseum (02)

Onderstaand een artikel dat verscheen in het Nederlands Dagblad van vrijdag 8 september 2017

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Onderstaand afbeeldingen van pijporgels in het Harmoniummuseum


Orgel van onbekende herkomst (02)


Orgel van onbekend herkomst (02)


Dit orgeltje is ook terecht gekomen in het harmoniummuseum (02)


Foto collectie Jan Vissering (02) Dispositie: Holpijp 8', Fluit 4', Kwint 3', Octaaf 2'


Foto en tekst: De Orgelvriend april 2016
Links op het podium springt een kleurig, orgelachtig instrument met beschilderde luiken in het oog. Het blijkt een combinatie-instrument, namelijk een ‘orgel-harmonium’ en is geschonken door Martin Kamminga, gepensioneerd therapeut van psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk (nu: Meerkanten) in Ermelo. In 1972 begon Frank Hofman met de bouw van een orgel, met gebruikmaking van zelfgemaakt pijpwerk. Enige tijd na de voltooiing kreeg hij van een predikant van Veldwijk een zuigwindharmonium en nog later een Duits pedaal-harmonium waarvan alleen het pedaal met tongen nog te gebruiken was.
Om een lang verhaal kort te maken: het idee ontstond om het pijporgel en de verkregen harmoniumonderdelen om te bouwen tot één instrument: het ‘Frankofonium’. Het kreeg een kast als van een huisorgel, compleet met zwelluiken die werden beschilderd door Tonny van Beekum, kunstenaar en therapeut op Veldwijk en helaas jong overleden. Het instrument wordt door twee motoren aangedreven, een motor die blaast (orgel) en een die zuigt (harmonium). Na de pensionering van Kamminga, die het Frankofonium inzette bij muziektherapie, is het hier met assistentie van George Eilander, een van de enthousiaste medewerkers van het Harmonium Museum, opgebouwd.

Noten:

  1. E-Mail van Jaap Bos d.d. 17-03-2006
  2. Archief Jaap Brouwer