Barger-Compascuum, Voormalige Hervormde Evangelisatie Kapel

1925: Bouw van een nieuwe kerk.
Foto's Drents Archief

1926
: Plaatsing van een door van Oekelen en Zn. in 1900 gebouwd orgel.
De foto hieronder is afkomstig van Adrie Wind uit Hoofddorp. Hij was op zoek naar gegevens over een oom van hem die daar omstreeks 1935 predikant was.
Hierbij stuitte hij op een tweetal foto's van het interieur en een foto van de voorzijde van de kerk. Beide foto's zijn hier geplaatst. (01)

Dispositie:

Manuaal C-f'''   Pedaal C-a
Prestant 8' Aangehangen
Bourdon 8'  
Salicionaal 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
 

1969: Het orgel wordt verkocht naar de Hervomde kerk van Mussel.

1993
:  De kerk wordt gesloten en verkocht. Het gebouw kreeg verschillende bestemmingen, zoals opslagplaats voor materialen, stal voor vee en garage.
bargercompascuum.jpg (19416 bytes)
200x
: De kerk is verbouwd tot woonhuis, waarbij de toren en oorspronkelijke kap zijn verdwenen.

Geschiedenis te Mussel:

1969: Verplaatsing door Mense Ruiter naar de Hervormde kerk van Mussel. Bij de verplaatsing werd de Fluit 4' omgewerkt naar een fluit 2'. Het orgel werd voor f 1500,- aangekocht.
De kas, oorspronkelijk in een eikenimitatie geverfd, werd nu (gebroken) wit. Het snijwerk groen en de bloemmotieven in het snijwerk rood met geel geschilderd.
De foto hieronder  is afkomstig uit het boek "Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk Deel III Oldambt/Westerwolde" uitgegeven door Stichting Groningen Orgelland

Dispositie:

Manuaal (C - f''')   Pedaal (C -a)
Prestant 8' aangehangen
Bourdon 8'  
Salicionaal 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 2'  
Tremulant    

Windvoorziening: magazijnbalg. De handpompinstallatie met twee schepbalgen is nog intact.

Bijzonderheden: Het front bestaat uit zinken pijpwerk, wat uitzonderlijk is bij een Van Oeckelenorgel. Misschien dat alle frontpijpen zijn vernieuwd bij de overplaatsing naar Bargercompascuum.
De aanwezigheid van kleinere pijpvelden ter weerszijden van de middentoren doet denken aan de frontontwerpen van de Van Dams.
De bakstukken hebben een andere vormgeving dan gebruikelijk was bij Van Oeckelen. De klaviatuur bevindt zich aan de linker zijkant.


Foto Reliwiki uit 2009. Klik op de foto voor een vergroting

2019: De kerk in Mussel heet tegenwoordig "De Binding". Op 1 september 2019 was de laatste dienst in de kerk. Voor het orgel wordt een goede bestemming gezocht.

Literatuur:

Schrijver Boek of tijdschrift Omschrijving
   Het Groninger orgelbezit deel III Blz. 64-65 
     
Noten:
  1. Oude foto's van het interieur en de voorzijde kreeg ik van Adri Wind uit Hoofddorp via een E-Mail op 3 januari 2006