2e Exloërmond, voormalige Gereformeerde kerk

De Gereformeerde kerk werd gesticht op 29 september 1907.

Voor foto's zie ook Reliwiki

1925-26: Gebouwd door Standaart uit Schiedam. 
De Mixtuur 20 februari 1977: "Oud front".


Foto's Geert Jan Pottjewijd

Dispositie: 
Manuaal I   Pedaal
Prestant 8' Aangehangen
Roerfluit 8'  
Viola 8'  
Melofoon 4'  
Quint 2 2/3'  
Woudfluit 2'  

Nevenregisters :
Octaafkoppel
Tremulant


De standaard 29-07-1925,  De standaard 24-09-1925 en De Standaard 28-12-1925


Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 39, 1925, no 2010, 09-08-1925
De heraut voor de gereformeerde kerken in Nederland, 1926, no 2502, 01-01-1926


Foto André van Dijk (02)

1947: Organist Chr. de Jonge wordt  lid van de GOV (O&E 1947-11)

2004: Wegens het Samen Op Weg proces is de kerk gesloten. 
"Het front van het orgel gebruiken we voor het "Proper "orgel in de Ger. kerk te Zuidhorn, ook een strijker plaatsen we vanuit dit orgel in Zuidhorn. Binnenkort wordt de orgelkas gedemonteerd. Wat er met het binnenwerk gebeurt is mij niet bekend.  (01)
Bij een bezoek in 2003 was het orgel reeds onbespeelbaar."

2012: Bericht uit het Gezamenlijk kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland van zaterdag 24 november 2012. De kerk wordt nu gebruikt als ODEON Cultuurhuis. Zie bijgaand artikel.

Bronvermelding:
  1. E-Mail van de orgelmaker Ide Boogaard d.d. 1 oktober 2004 letterlijk geciteerd.
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php/Tweede_Exloërmond,_Zuiderdiep_124_-_Gereformeerde_Kerk
  3. Tijdschrift: De Harp 1925


Foto André van Dijk (1994) (02)