2e Exloërmond, voormalige Gereformeerde kerk

De Gereformeerde kerk werd gesticht op 29 september 1907.
De eerste diensten werden gehouden in onderstaand kerkgebouw aan het Zuiderdiep 243.
Al in 1908 kon een nieuwe kerk in gebruik worden genomen. (05)

Foto (05)


Ansichtkaart, jaren '60 van de 20e eeuw

1925-26: Gebouwd door Standaart uit Schiedam. 
De Mixtuur 20 februari 1977: "Oud front".
Voorheen werd de kerkzang begeleid door de muziekvereniging (05)


Foto's Geert Jan Pottjewijd

Dispositie: 
Manuaal I   Pedaal
Prestant 8' Aangehangen
Roerfluit 8'  
Viola 8'  
Melofoon 4'  
Quint 2 2/3'  
Woudfluit 2'  

Nevenregisters :
Octaafkoppel
Tremulant


De standaard 29-07-1925,  De standaard 24-09-1925 en De Standaard 28-12-1925


Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 39, 1925, no 2010, 09-08-1925
De heraut voor de gereformeerde kerken in Nederland, 1926, no 2502, 01-01-1926


Foto André van Dijk (02)


Emmer courant 03-12-1926

1947: Organist Chr. de Jonge wordt  lid van de GOV (O&E 1947-11)

1962: Onder toezicht van de Gereformeerde Organistenvereniging werden werkzaamheden voor het orgel uitgevoerd. Hiervoor was een orgelfonds opgericht die door een rondgang in de kerkelijke gemeente f 2.200,- bijeenbracht. (05)

2004: Wegens het Samen Op Weg proces is de kerk gesloten. 
"Het front van het orgel gebruiken we voor het "Proper "orgel in de Gereformeerde kerk te Zuidhorn, ook een strijker plaatsen we vanuit dit orgel in Zuidhorn. Binnenkort wordt de orgelkas gedemonteerd. Wat er met het binnenwerk gebeurt is mij niet bekend.  (01)
Bij een bezoek in 2003 was het orgel reeds onbespeelbaar."

De situatie in Zuidhorn is nu als volgt:
Orgelmakerij I. Boogaard uit Rijssen heeft het bestaande Proper-Leeflang-orgel gerestaureerd. De dispositie werd uitgebreid met een Cornet en er werd een nieuwe windlade voor het pedaal gemaakt.
Het binnenwerk staat in een nieuwe orgelkas, met een front uit 1925 (A. Standaart, Rotterdam) dat afkomstig is uit de in 2002 buiten gebruik gestelde Gereformeerde kerk in Tweede Exloërmond (Dr.).
Voor het gerestaureerde orgel is een geheel nieuwe orgelgalerij gebouwd. (04)

Dispositie
Manuaal 1: Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Openfluit 2' - Cornet 2⅔' 3 sterk discant (2006) - Mixtuur 3-5 sterk.
Manuaal 2: Roerfluit 8' - Viola di Gamba 8' (1925) - Prestant 4' - Fluit dolce 4' - Octaaf 2' - Scherp 3-4 sterk - Dulciaan 8'.
Pedaal: Subbas 16' - Openbas 8'.
Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
Tremulant gehele werk.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

Op zaterdag 22 april 2006 is het weer in gebruik genomen. (04)


Het front in Zuidhorn (04)

2012: Bericht uit het Gezamenlijk kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland van zaterdag 24 november 2012. De kerk wordt nu gebruikt als ODEON Cultuurhuis. Zie bijgaand artikel.

Bronvermelding:
  1. E-Mail van de orgelmaker Ide Boogaard d.d. 1 oktober 2004 letterlijk geciteerd.
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php/Tweede_Exloërmond,_Zuiderdiep_124_-_Gereformeerde_Kerk
  3. Tijdschrift: De Harp 1925
  4. www: https://reliwiki.nl/index.php/Zuidhorn,_De_Gast_60_-_Gastkerk (05-07-2021)
  5. www: https://gereformeerdekerken.info/ (04-01-2022)


Foto André van Dijk (1994) (02)